Кариерно ориентиране на ученици от 11 и 12 клас,  ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен.

На 17.10.2022 година, в часа на класния ръководител  се проведе   среща с гости  от  Технически колеж-гр. Ловеч:  асистент Георги Михайлов и доц. Д-р  инж. Милко Дочев.         Под форма на презентация те запознаха учениците с изучаваните специалности и възможностите за кандидатстване във висшето учебно заведение. Споделиха, че в колежа се изучава специалност: Текстилна техника и технологии, която е аналогична на нашата специалност: Производство на облекло от текстил, провеждат се  квалификационни курсове по  чужди езици и компютърна грамотност, както и курс за придобиване на правоспособност  на  инструктори  за  обучение на водачи на МПС.

В  процеса на  обучението си студентите  имат възможност  да получават държавна стипендия и са здравно осигурени. Практическото обучение се провежда  във  фирми  в град Ловеч и региона. Студентите могат да участват в производствения процес,  като сключат договор с тях за стипендия. Ученици от 11 и 12 клас на ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен, проявиха интерес към колежа и размениха контакти с доц. Д-р  инж. Милко Дочев.

Наблюдение на реален производствен процес в часовете по УП-11 „а„ клас,  ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен

На 10.10.2022 г. по време на часовете по учебна практика, ученици от 11 „а„ клас,  от ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен, от професия: Оператор в производството на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил, посетиха  фирма “Манева Томик Сървисис“ ЕООД, с цел наблюдение на реален производствен процес. Проведената работна визита имаше за задача да повиши съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и да създаде възможности за повишаване на квалификацията на учениците по професия, която е ключова за икономиката. Придобиването на опит и компетенции в реална работна среда, общуването с работодатели, както и срещата им с нови хора, практикуващи вече професията, стимулира младите хора да търсят по-добро бъдеще и да осъзнаят по-добре, че образованието и работата са важни ценности в  обществото.

 

График ЗДИППК

Г Р А Ф И К ЗДИППК   

Г Р А Ф И К

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – III-та степен в ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен

сесия май-юни, 20 май 2022 г., учебна 2021-2022 година

 1.Част по теория на професията  за  учебна 2021-2022 година.

    –  Чрез писмена  работа по  изпитна тема от НИП

Дата: 20.05.2022 г.

 Начало –  8,30 часа

 Място: ПГ по облекло и текстил“ Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 105

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда не по-късно от 8,00 часа.

 

  • Чрез защита на дипломен проект в теоретичната част

Дата: 20.05.2022 г.

  Начало 13.00  часа

  Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 104

Учениците се явяват за защитата  в училищната сграда не    по-късно от 12.30 часа.

 

  1. Част по практика на професията и защита на дипломен проект в практическата му част за учебна 2021-2022 година.

Дата : 26.05.-27.05. 2022 г.

Начало –  8,30 часа

Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев “-Плевен, учебна работилница – №101

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда  не по-късно от 8,00 часа.

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ“Хр. Бояджиев“-Плевен

На 26.03.2022 г. се навършиха 110 години от рождението на плевенския художник Христо Бояджиев, патрон на ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“-Плевен.Отбелязването на годишнината се реализира с организирано тържество на 29.03.2022г. ,в училищната сграда на ул. Д.Константинов №21, в присъствието на дъщерята на художника – проф.Ана Бояджиева и на сина му Огнян Бояджиев, които подариха на гимназията автопортрет на Христо Бояджиев.Гости на  събитието бяха и техни близки, уредникът на Художествената галерия“Илия Бешков“,скулпторът Иван Атанасов,  бивши ученици на  училището, представители на местни медии, родители.

Дванадесетокласници от гимназията  разказаха пред гостите за жизнения и творчески път на Христо Бояджиев, дъщеря му-проф.Ана Бояджиева , направи обръщение към всички присъстващи и изразявайки  благодарност към ръководството на училището, във връзка с организирано тържество, в памет на баща й,  сподели важни моменти  и скъпи спомени от фамилния им живот. Подареният автопортрет на плевенския художник Христо Бояджиев беше поставен във фоайето на първия етаж на училището.

Националното състезание „Млади таланти в модата“

Информация относно участието на училищния отбор от ПГОТ“Хр.Бояджиев“-Плевен в националното състезание „Млади таланти в модата“, проведено в гр.Гоце Делчев от 13.04.- 15.04.2022 г.

Състав ва училищния отбор:  Ученици от 12 клас, специалност „Конструиране и моделиране на облекло от текстил“:

  1. Анелия Радославова Илиева
  2. Венцислава Венцеславова Василева
  3. Виктория Венциславова Руменова

Ръководители на отбора:

  1. инж. Йонета Филипова – учител теоретично обучение
  2. Марияна Начева – учител практическо обучение

Класиране от Националната асоциация на училищата по мода“Росица Илиева“:

Присъдено II-ро място за категория 2: „Художествена скица“ на Анелия Илиева

Присъдено II-ро място за категория 1: „Модно ревю“ на Венцислава Василева

Присъдено II-ро място за категория 3: „Сръчни ръце“ на Виктория Руменов

ГРАМОТА ВТОРО МЯСТО МОДНО РЕВЮ

ГРАМОТА ВТОРО МЯСТО ХУДОЖЕСТВЕНА СКИЦА

 

На 11 Март 2022 г. е ПГОТ „Христо Бояджиев“ гр. Плевен се проведе първи кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“
Учениците от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ вложиха творчество и професионални умения в участието си в две категории : „Художествена скица“ на тема „Минало в бъдеще“ и „Сръчни ръце“ – практическа задача за изработване на външно пришити джобове от памучен плат и от сатен.
Предстои участие на класираните ученици в националния кръг на състезанието, ежегодно организирано от МОН в гр. Гоце Делчев.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРИКЛЮЧЕН РЕМОНТ   НА   ПГОТ“ХРИСТО БОЯДЖИЕВ“, ГР.ПЛЕВЕН

Уважаеми ученици, родители, колеги и гости на сайта на ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев“,

Информирам ви, че в края на месец декември 2021г. приключиха строително-монтажните работи по ремонта на сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен. Средствата за ремонта  бяха  отпуснати  с ПМС №262 от 29.07.2021г., след одобрение  за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 година. Реализирани бяха: подмяна на цялата училищна дограма, топлоизолация и ремонт на климатична и отоплителна инсталация на сградата.

       Училищният екип на ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев, изказва своята благодарност на министъра  на образованието и науката – академик Николай Денков, и на целия екип на МОН за оказаното съдействие и осигурената финансова подкрепа за реализацията на ремонта на училищната сграда.

      Мотивиран и със самочувствие, училищният персонал прекрачва училищния праг, а учениците са удовлетворени от осигурената им благоприятна и безопасна за учебно-възпитателен процес образователна  среда.

С пожелание за светли бъднини и надежда за бъдещо развитие на Професионална гимназия по облекло и текстил-Плевен, пожелавам на целия екип на МОН здраве, ползотворни делници и професионални успехи в образователната сфера.

В навечерието на новогодишните празници пожелавам на всички  ученици, родители , колеги и гости на училищния ни сайт здраве, благоденствие, любов и топлина!

 

УСПЕШНА И ПЛОДОТВОРНА 2022 ГОДИНА!

 

ВАЖНО!  

 След приключилите  ремонтни дейности  на  сградата на ПГОТ“Хр.Бояджиев“,  от  04.01.2022 година,  учебният процес през учебната 2021-2022  година продължава  да  се провежда в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен /центъра/. 

 

Цветлина Тодорова,

Директор на ПГОТ“Хр.Бояджиев“, гр.Плевен

График за преминаване към ротационно обучение от 06 12 2021 до 10.12.2021

 

Г Р А Ф И К

За редуване на класовете от ПГОТ – Плевен за ОРЕС и присъствено обучение за периода от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

 

  1. В периода 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. включително:
  • ОРЕС – 9 а,б и 10 а,б класове
  • Присъствено обучение – 8 а, 11 а и 12 а класове.

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ . Плевен

 

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон