Цитати

График ЗДИППК

Г Р А Ф И К ЗДИППК   

Г Р А Ф И К

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – III-та степен в ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен

сесия май-юни, 20 май 2022 г., учебна 2021-2022 година

 1.Част по теория на професията  за  учебна 2021-2022 година.

    –  Чрез писмена  работа по  изпитна тема от НИП

Дата: 20.05.2022 г.

 Начало –  8,30 часа

 Място: ПГ по облекло и текстил“ Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 105

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда не по-късно от 8,00 часа.

 

  • Чрез защита на дипломен проект в теоретичната част

Дата: 20.05.2022 г.

  Начало 13.00  часа

  Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 104

Учениците се явяват за защитата  в училищната сграда не    по-късно от 12.30 часа.

 

  1. Част по практика на професията и защита на дипломен проект в практическата му част за учебна 2021-2022 година.

Дата : 26.05.-27.05. 2022 г.

Начало –  8,30 часа

Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев “-Плевен, учебна работилница – №101

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда  не по-късно от 8,00 часа.

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ“Хр. Бояджиев“-Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ,

На основание заповед на министъра на здравеопазването                                         № РД-01-52/26.01.2021 г. и заповед на министъра на образованието                         № РД 09-290/29.01.2021 г. за организация на обучението от 01.02.2021г. до 17.03.2021г., за учениците се допускат присъствени учебни занятия при спазването на следния

график:

От 04.02.2021 година до 17.02.2021  година в клас се връщат учениците

от  8 и  12  клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

От 18.02.2021 година до 02.03.2021 година  присъствено обучение ще има за  учениците от 10  и 11 клас. Всички останали ученици ще се обучават от разстояние.

От 04.03.2021 година до 17.03.2021 година  присъствено обучение ще има за учениците от 9 и 12 клас. Останалите продължават обучение в електронна среда.

Посоченият график влиза в сила за учениците от ПГОТ“Христо Бояджиев“               от четвъртък- 04.02.2021 година.

Носенето на предпазни  маски  от ученици  и  училищен персонал  е задължително във всички помещения на учебната сграда!

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА,

Директор на ПГОТ“Хр.Бояджиев“

гр. Плевен