НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023 г.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“
ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“
ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023 г.
Училищният отбор на Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – Плевен, е класиран от Министерството на образованието и науката за участие в националното състезание по професии „Млади таланти в модата“, на което събитие е ежегоден организатор, в партньорство с Националната асоциация на училищата по мода “Росица Иванова“ и Българската асоциация за текстил, облекло и кожи.
На 2 март 2023 г. бе проведен училищният кръг на Националното състезание „Млади таланти в модата”. Учениците от 11 клас вложиха творчество и професионални умения в две категории: „Художествена скица“ на младежки модел с оригинална интерпретация на тема „Изкуството в мен“ и „Сръчни ръце“ – практическа задача за изработване на външно пришит джоб.
Класираните на І – во място са :
Ивалина Георгиева – XI „а“ клас в категория „Художествена скица“
Дочка Александрова – XI „а“ клас в категория „Сръчни ръце“
С много ентусиазъм и любов към професията финалистките от 11“а“ клас започнаха подготовката си за традиционното участие на гимназията в националния кръг на състезанието „Млади таланти в модата“, където ще се състезават в три категории – „Модно ревю“, „Художествена скица“ и „Сръчни ръце“. Надпреварата на национално ниво ще се проведе от 19-21 април в гр. Ямбол. Професионалните изяви мотивират учениците за включване в междуучилищно сътрудничество, стимулиране на професионално-личностни те им качества, работа в екип и състезателен дух.
Представянето на творческите проекти ще се осъществи в две категории: „Художествена скица“ и „Модно ревю“. Темата тази година е „Изкуството в мен“ – младежка артистична мода, оригинална интерпретация на личните възприятия за изкуство.
Желаем успех на очарователните и талантливи момичета и техните ръководители – инж. Йонета Филипова, Мариана Начева и Галя Йошовска. Покажете своя творчески индивидуализъм и нестандартен прочит на изкуството!


Представянето на творческите проекти ще се осъществи в две категории: „Художествена скица“ и „Модно ревю“. Темата тази година е „Изкуството в мен“ – младежка артистична мода, оригинална интерпретация на личните възприятия за изкуство.


Желаем успех на очарователните и талантливи момичета и техните ръководители – инж. Йонета Филипова, Мариана Начева и Галя Йошовска. Покажете своя творчески индивидуализъм и нестандартен прочит на изкуството!

 

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

На 24. 02. 2023 година, ученици от X клас от специалност: Фризьорство, професия: Фризьор, се включиха в дейности по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма „Стил и красота-козметични продукти за коса“ по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Учебно-тренировъчната фирма е място за учене чрез симулация на предприятие със съответните организационни форми и процеси. Обучението в тях е метод, чрез които учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват съвременните тенденции и новости, свързани с фризьорските и козметични услуги, запознават се с декоративната козметика (грим) – работят с електронни сайтове, статии, нови техники и изработват  информационни  табла и нагледни материали. В края на обучението си учениците получават удостоверение за провеждане на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.