Информационна среща с младежка организация „Арете“

На 24.04.2023г. в Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен се проведе информационна среща с младежката организация „Арете“ по кампанията “What’s next”, органзирана във връзка с предстоящите лагери „Заедно напред“ и кандидатстудентските кампании.

Учениците от Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен имаха удоволствието да се запознаят с програмата на фондацията и да вземат активно участие в дейности насочени към бъдещата им успешна реализация.

Чрез участието си в Дейност 1 „А сега накъде?“, учениците се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си, както и с предимствата и ползите, които образованието отваря по пътя им. Освен информационна, целта на дейността беше и мотивираща развитието на младежите и изграждането им като личности, взимащи отговорни решения за бъдещето си.

Благодарение на обучението по Дейност 2 „Права на човека, антидискриминация, демократични ценности на ЕС“ , учениците получиха ценни насоки за разпознаване на всички форми на дискриминация и начините, чрез които успешно да противодействат на проявите на дискриминация в различни ситуации. Знанията за правата на човека и приемането на демократичните ценности бяха презентирани във връзка с повишаване на толерантността сред учениците и успешно личностно израстване.