График ЗДИППК

Г Р А Ф И К ЗДИППК   

Г Р А Ф И К

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – III-та степен в ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен

сесия май-юни, 20 май 2022 г., учебна 2021-2022 година

 1.Част по теория на професията  за  учебна 2021-2022 година.

    –  Чрез писмена  работа по  изпитна тема от НИП

Дата: 20.05.2022 г.

 Начало –  8,30 часа

 Място: ПГ по облекло и текстил“ Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 105

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда не по-късно от 8,00 часа.

 

  • Чрез защита на дипломен проект в теоретичната част

Дата: 20.05.2022 г.

  Начало 13.00  часа

  Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 104

Учениците се явяват за защитата  в училищната сграда не    по-късно от 12.30 часа.

 

  1. Част по практика на професията и защита на дипломен проект в практическата му част за учебна 2021-2022 година.

Дата : 26.05.-27.05. 2022 г.

Начало –  8,30 часа

Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев “-Плевен, учебна работилница – №101

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда  не по-късно от 8,00 часа.

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ“Хр. Бояджиев“-Плевен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *