Отбелязване на Хелоуин в ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен


Празнуването на Хелоуин вече е доста популярно у България. Във тази връзка ученици от професия: Оператор в производството на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил, изработиха в часовете по учебна практика атрактивна украса. Невероятно много творчески идеи предлага тяхната  богата колекция от декорации и забавни предмети, изработени от текстилни и помощни материали. С голямо желание и усърдност учениците украсиха училището и всички класни стаи.

Кариерно ориентиране на ученици от 11 и 12 клас,  ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен.

На 17.10.2022 година, в часа на класния ръководител  се проведе   среща с гости  от  Технически колеж-гр. Ловеч:  асистент Георги Михайлов и доц. Д-р  инж. Милко Дочев.         Под форма на презентация те запознаха учениците с изучаваните специалности и възможностите за кандидатстване във висшето учебно заведение. Споделиха, че в колежа се изучава специалност: Текстилна техника и технологии, която е аналогична на нашата специалност: Производство на облекло от текстил, провеждат се  квалификационни курсове по  чужди езици и компютърна грамотност, както и курс за придобиване на правоспособност  на  инструктори  за  обучение на водачи на МПС.

В  процеса на  обучението си студентите  имат възможност  да получават държавна стипендия и са здравно осигурени. Практическото обучение се провежда  във  фирми  в град Ловеч и региона. Студентите могат да участват в производствения процес,  като сключат договор с тях за стипендия. Ученици от 11 и 12 клас на ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен, проявиха интерес към колежа и размениха контакти с доц. Д-р  инж. Милко Дочев.

Наблюдение на реален производствен процес в часовете по УП-11 „а„ клас,  ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен

На 10.10.2022 г. по време на часовете по учебна практика, ученици от 11 „а„ клас,  от ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен, от професия: Оператор в производството на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил, посетиха  фирма “Манева Томик Сървисис“ ЕООД, с цел наблюдение на реален производствен процес. Проведената работна визита имаше за задача да повиши съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и да създаде възможности за повишаване на квалификацията на учениците по професия, която е ключова за икономиката. Придобиването на опит и компетенции в реална работна среда, общуването с работодатели, както и срещата им с нови хора, практикуващи вече професията, стимулира младите хора да търсят по-добро бъдеще и да осъзнаят по-добре, че образованието и работата са важни ценности в  обществото.