Архив на категория: Без категория

Информационна среща с младежка организация „Арете“

На 24.04.2023г. в Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен се проведе информационна среща с младежката организация „Арете“ по кампанията “What’s next”, органзирана във връзка с предстоящите лагери „Заедно напред“ и кандидатстудентските кампании.

Учениците от Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен имаха удоволствието да се запознаят с програмата на фондацията и да вземат активно участие в дейности насочени към бъдещата им успешна реализация.

Чрез участието си в Дейност 1 „А сега накъде?“, учениците се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си, както и с предимствата и ползите, които образованието отваря по пътя им. Освен информационна, целта на дейността беше и мотивираща развитието на младежите и изграждането им като личности, взимащи отговорни решения за бъдещето си.

Благодарение на обучението по Дейност 2 „Права на човека, антидискриминация, демократични ценности на ЕС“ , учениците получиха ценни насоки за разпознаване на всички форми на дискриминация и начините, чрез които успешно да противодействат на проявите на дискриминация в различни ситуации. Знанията за правата на човека и приемането на демократичните ценности бяха презентирани във връзка с повишаване на толерантността сред учениците и успешно личностно израстване.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023 г.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“
ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ“МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“
ГР. ЯМБОЛ, 19.04.- 21.04.2023 г.
Училищният отбор на Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ – Плевен, е класиран от Министерството на образованието и науката за участие в националното състезание по професии „Млади таланти в модата“, на което събитие е ежегоден организатор, в партньорство с Националната асоциация на училищата по мода “Росица Иванова“ и Българската асоциация за текстил, облекло и кожи.
На 2 март 2023 г. бе проведен училищният кръг на Националното състезание „Млади таланти в модата”. Учениците от 11 клас вложиха творчество и професионални умения в две категории: „Художествена скица“ на младежки модел с оригинална интерпретация на тема „Изкуството в мен“ и „Сръчни ръце“ – практическа задача за изработване на външно пришит джоб.
Класираните на І – во място са :
Ивалина Георгиева – XI „а“ клас в категория „Художествена скица“
Дочка Александрова – XI „а“ клас в категория „Сръчни ръце“
С много ентусиазъм и любов към професията финалистките от 11“а“ клас започнаха подготовката си за традиционното участие на гимназията в националния кръг на състезанието „Млади таланти в модата“, където ще се състезават в три категории – „Модно ревю“, „Художествена скица“ и „Сръчни ръце“. Надпреварата на национално ниво ще се проведе от 19-21 април в гр. Ямбол. Професионалните изяви мотивират учениците за включване в междуучилищно сътрудничество, стимулиране на професионално-личностни те им качества, работа в екип и състезателен дух.
Представянето на творческите проекти ще се осъществи в две категории: „Художествена скица“ и „Модно ревю“. Темата тази година е „Изкуството в мен“ – младежка артистична мода, оригинална интерпретация на личните възприятия за изкуство.
Желаем успех на очарователните и талантливи момичета и техните ръководители – инж. Йонета Филипова, Мариана Начева и Галя Йошовска. Покажете своя творчески индивидуализъм и нестандартен прочит на изкуството!


Представянето на творческите проекти ще се осъществи в две категории: „Художествена скица“ и „Модно ревю“. Темата тази година е „Изкуството в мен“ – младежка артистична мода, оригинална интерпретация на личните възприятия за изкуство.


Желаем успех на очарователните и талантливи момичета и техните ръководители – инж. Йонета Филипова, Мариана Начева и Галя Йошовска. Покажете своя творчески индивидуализъм и нестандартен прочит на изкуството!

 

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

На 24. 02. 2023 година, ученици от X клас от специалност: Фризьорство, професия: Фризьор, се включиха в дейности по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма „Стил и красота-козметични продукти за коса“ по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Учебно-тренировъчната фирма е място за учене чрез симулация на предприятие със съответните организационни форми и процеси. Обучението в тях е метод, чрез които учениците, които получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват съвременните тенденции и новости, свързани с фризьорските и козметични услуги, запознават се с декоративната козметика (грим) – работят с електронни сайтове, статии, нови техники и изработват  информационни  табла и нагледни материали. В края на обучението си учениците получават удостоверение за провеждане на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

„Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

 

На 12.12.2022 година стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Ученици от 10 и 11 клас на ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, специалност: Производство на облекло от текстил, под ръководството на наблюдаващия учител инж. Йонета Филипова, реализират практическо обучение във фирма  “Манева Томик Сървисис“ ЕООД. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешно реализиране в областта на производство на облекло от текстил. Град  Плевен се обособява като град, в който са съсредоточени много шивашки фирми, което  улеснява бъдещата професионална реализация в сферата на леката промишленост.

Посещение на ученици от 8 до 12  клас в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен

 

Днес, 23.01.2023 година група ученици от 8 до 12 клас, в  „Часа на класа“ –  посетиха  Регионална библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен. Той се проведе  под форма на  кино-прожекция на документални филми на тема: „Дизайнерски наркотици. Нов нелегален бизнес за милиони“ и „Вредата от употребата на синтетични наркотици“. Чрез организираното посещение в библиотеката се изгражда положително отношение към културата на поведение, придобиват се по-задълбочени познания относно видовете наркотици и борбата срещу тяхната употреба.

“Деца помагат на деца“  

Под мотото учениците от 11“а“ клас в Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев“- Плевен, обучаващи се по професия „Оператор в производството на облекло“, в часовете по учебна практика ушиха безвъзмездно спално бельо за децата със специални потребности, настанени  за отглеждане в Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен.

Трогната от добрата и благородна инициатива  на учениците и екипа на ПГОТ “Хр. Бояджиев“, от  проявената съпричастност и подкрепа в грижите към специалните деца, директорът на ДМСГД- гр. Плевен, д-р Георгиева, изпрати до екипа на гимназията благодарствено писмо, в знак на признателност за поетия  от тях социален ангажимент.

Само преди месец учениците от гимназията се включиха активно и в организирания  в Центъра за работа с деца – Плевен, благотворителен коледен базар за събиране на средства в подкрепа на лечението на болно дете от гр. Плевен, с ушити от тях  битови изделия и аксесоари за дома  с коледни мотиви.

На 1-ви март, в деня на  Баба Марта,  учениците ще посетят Дома за медико-социални грижи за деца, за да вържат на  ръчичките на децата , изработените от тях мартенички, за здраве.

Продължете да четете “Деца помагат на деца“  

Национална програма “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

В изпълнение на Национална програма “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ беше проведена лекция по Дейност 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ на тема „Ранните бракове – рискове и предпазване.

На лекцията, която се проведе на 28.11.2022г. в сградата на ПГОТ „Христо Бояджиев“ – гр. Плевен присъстваха: петнадесет родителя, четирима учители, двадесет и пет ученици, г-жа Тодорова – представител на Детска педагогическа стая към 1РУП – Плевен, г-жа Ненчева – Старши експерт по приобщаващо образование към РУО – Плевен, г-жа Иванова – социален работник в ЦНСТ – Плевен и г-жа Георгиева – Медицинска сестра.

От г-н Ганчев – образователен медиатор към ПГОТ „Христо Бояджиев“ беше предоставена информация относно правната постановка на проблема с ранните бракове, спецификата на различните ромски общности и актуална информация относно ранните бракове. След презентацията с учениците беше проведена интерактивна игра по темата.

Г-жа Кисьова – учител в ПГОТ „Христо Бояджиев“ представи презентация със сравнителен анализ на състоянието на проблема с ранните бракове.

Отбелязване на Хелоуин в ПГОТ “Христо Бояджиев“-Плевен


Празнуването на Хелоуин вече е доста популярно у България. Във тази връзка ученици от професия: Оператор в производството на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил, изработиха в часовете по учебна практика атрактивна украса. Невероятно много творчески идеи предлага тяхната  богата колекция от декорации и забавни предмети, изработени от текстилни и помощни материали. С голямо желание и усърдност учениците украсиха училището и всички класни стаи.