„Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

 

На 12.12.2022 година стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Ученици от 10 и 11 клас на ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, специалност: Производство на облекло от текстил, под ръководството на наблюдаващия учител инж. Йонета Филипова, реализират практическо обучение във фирма  “Манева Томик Сървисис“ ЕООД. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешно реализиране в областта на производство на облекло от текстил. Град  Плевен се обособява като град, в който са съсредоточени много шивашки фирми, което  улеснява бъдещата професионална реализация в сферата на леката промишленост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *