„Ученически практики-2“

Проект  BG05M2OP001-2.015-0001

„Ученически практики-2“

 

На 12.12.2022 година стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с Министерството на образованието и науката,  който подкрепя  практическото обучение в реална работна среда. Ученици от 10 и 11 клас на ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, специалност: Производство на облекло от текстил, под ръководството на наблюдаващия учител инж. Йонета Филипова, реализират практическо обучение във фирма  “Манева Томик Сървисис“ ЕООД. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Придобитите професионални компетентности в реални условия подпомагат учениците за успешно реализиране в областта на производство на облекло от текстил. Град  Плевен се обособява като град, в който са съсредоточени много шивашки фирми, което  улеснява бъдещата професионална реализация в сферата на леката промишленост.

Посещение на ученици от 8 до 12  клас в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен

 

Днес, 23.01.2023 година група ученици от 8 до 12 клас, в  „Часа на класа“ –  посетиха  Регионална библиотека „Христо Смирненски“, гр. Плевен. Той се проведе  под форма на  кино-прожекция на документални филми на тема: „Дизайнерски наркотици. Нов нелегален бизнес за милиони“ и „Вредата от употребата на синтетични наркотици“. Чрез организираното посещение в библиотеката се изгражда положително отношение към културата на поведение, придобиват се по-задълбочени познания относно видовете наркотици и борбата срещу тяхната употреба.

“Деца помагат на деца“  

Под мотото учениците от 11“а“ клас в Професионална гимназия по облекло и текстил “Христо Бояджиев“- Плевен, обучаващи се по професия „Оператор в производството на облекло“, в часовете по учебна практика ушиха безвъзмездно спално бельо за децата със специални потребности, настанени  за отглеждане в Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен.

Трогната от добрата и благородна инициатива  на учениците и екипа на ПГОТ “Хр. Бояджиев“, от  проявената съпричастност и подкрепа в грижите към специалните деца, директорът на ДМСГД- гр. Плевен, д-р Георгиева, изпрати до екипа на гимназията благодарствено писмо, в знак на признателност за поетия  от тях социален ангажимент.

Само преди месец учениците от гимназията се включиха активно и в организирания  в Центъра за работа с деца – Плевен, благотворителен коледен базар за събиране на средства в подкрепа на лечението на болно дете от гр. Плевен, с ушити от тях  битови изделия и аксесоари за дома  с коледни мотиви.

На 1-ви март, в деня на  Баба Марта,  учениците ще посетят Дома за медико-социални грижи за деца, за да вържат на  ръчичките на децата , изработените от тях мартенички, за здраве.

Продължете да четете “Деца помагат на деца“