Правилници

Заповед с формите на обучение в ПГОТ „Христо Бояджиев“ за учебната 2017/2018

График за провеждане на януарска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение, учебна 2017 / 2018 г.

Правила за определяне условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за 2017/2018

График за провеждане на производствената практика

dneven+praktika+sedmichen_praktika