СЪОБЩЕНИЕ : Преминава от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда.  

На основание  Заповед 
№  РД-09-3457/ 26.11.2020 г. на министъра
на образованието и науката  за периода от 30.11.2020 г. /понеделник/ до 21.12.2020 г. 

обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в ПГ по
облекло и текстил „Хр. Бояджиев“, гр. Плевен,  преминава от присъствено към обучение от разстояние
 в електронна среда.  

Организирането и
провеждането на обучение  
за учениците от VІІІ до ХІІ клас ще се осъществява  в  дигиталната платформа „Школо“ и  електронната поща uchitelipgot@abv.bg ,чрез качване на учебни материали от
учителите по съответните предмети ,съгласно седмичното разписание за учебния
ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

 Призоваваме родителите на учениците от
ПГОТ-Плевен за съдействие,  чрез контрол
и подкрепа  от тяхна страна, относно
отговорното отношение на техните деца към обучението от разстояние  в платформата „ШКОЛО“!

Класните ръководители се
задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в
обучението от разстояние.

Директор на ПГОТ“ Хр. Бояджиев“- Плевен

Цветлина Тодорова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *