Учители

   В Професионална гимназия по облекло и текстил преподават учители по общообразователни, общотехнически, специални предмети и учебни практики.

Нашата цел е да дадем на своите ученици добра общообразователна  подготовка и професионални   умения.

Голяма част от учителите продължават да се усъвършенстват чрез квалификационни курсове и по програми на професионалното образование.

Ръководство

 

 

Директор на ПГ по облекло и текстил

инж. Катя Владова Ралчева

е-поща: pgot.pleven@mail.bg

 

Заместник директор по учебната дейност – Андриана Петрова Ценова
Заместник директор по учебно производствена  дейност: Николай Александров Цонев

Педагогически персонал преподаващ по:

 1. Катя Владова Ралчева -преподавател по  ЗБУТ,  Информационни технологии;
 2. Андриана Петрова Ценова-преподавател по География и икономика, Свят и личност;
 3. Николай Александров Цонев- преподавател по Информационни технологии,                                                                                                                Компютърна графика
 4. Денка Бонджева – Георгиева – преподавател по Английски език
 5. Емилия Станева – преподавател по Декоративно рисуване, История на изкуството;
 6. Георги Спасов Славов- преподавател по Физическо възпитание и спорт;
 7. инж. Йонета Филипова- преподавател по Технология на облеклото, Философия;
 8. Галя Николова Александрова –преподавател по Технология на Специалността,                                                                                                                     фризьорство;
 9. Мариана Антонова Начева – преподавател по  Учебна практика- Технология на                                                                       облеклото, Производствена практика;
 10. Даниела Александрова Иванова- преподавател по Предприемачество, Учебна                                                                                                                 практика фризьорство;
 11. Силвия Георгиева Радева- преподавател по Български език и литература, История и                                                                                       цивилизация;
 12.  Венелин Василев Ангелов- преподавател по Математика, Физика и астрономия;
 13. Теодора Богомилова Зачева-преподавател по Учебна практика фризьорство;
 14.  Цветелина Василева Горшкова- преподавател по Биология и здравно образование;
 15. Нина Христова Велева- преподавател по Руски език;
 16. Мариана Витанова Витанова- преподавател поХимия и опазване на околната среда;
 17. Ангелина Розинова Мишева- преподавател по Български език и литература;
 18. Илонка Върбанова Минковска- преподавател по Музика;

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *