СЪОБЩЕНИЕ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ / 7-МИ КЛАС/

Прием 2022-23 г.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон