През учебната 2021/2022г. ПГОТ“Хр. Бояджиев“ – Плевен продължава участието си по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Подкрепа-за-успех- 2021-22 г.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон