График ЗДИППК

Цитат

Г Р А Ф И К ЗДИППК   

Г Р А Ф И К

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – III-та степен в ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен

сесия май-юни, 20 май 2022 г., учебна 2021-2022 година

 1.Част по теория на професията  за  учебна 2021-2022 година.

    –  Чрез писмена  работа по  изпитна тема от НИП

Дата: 20.05.2022 г.

 Начало –  8,30 часа

 Място: ПГ по облекло и текстил“ Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 105

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда не по-късно от 8,00 часа.

 

  • Чрез защита на дипломен проект в теоретичната част

Дата: 20.05.2022 г.

  Начало 13.00  часа

  Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев“-Плевен, стая № 104

Учениците се явяват за защитата  в училищната сграда не    по-късно от 12.30 часа.

 

  1. Част по практика на професията и защита на дипломен проект в практическата му част за учебна 2021-2022 година.

Дата : 26.05.-27.05. 2022 г.

Начало –  8,30 часа

Място: ПГ по облекло и текстил“Хр.Бояджиев “-Плевен, учебна работилница – №101

Учениците се явяват за изпит  в училищната сграда  не по-късно от 8,00 часа.

 

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ“Хр. Бояджиев“-Плевен

Бележка

На 26.03.2022 г. се навършиха 110 години от рождението на плевенския художник Христо Бояджиев, патрон на ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“-Плевен.Отбелязването на годишнината се реализира с организирано тържество на 29.03.2022г. ,в училищната сграда на ул. Д.Константинов №21, в присъствието на дъщерята на художника – проф.Ана Бояджиева и на сина му Огнян Бояджиев, които подариха на гимназията автопортрет на Христо Бояджиев.Гости на  събитието бяха и техни близки, уредникът на Художествената галерия“Илия Бешков“,скулпторът Иван Атанасов,  бивши ученици на  училището, представители на местни медии, родители.

Дванадесетокласници от гимназията  разказаха пред гостите за жизнения и творчески път на Христо Бояджиев, дъщеря му-проф.Ана Бояджиева , направи обръщение към всички присъстващи и изразявайки  благодарност към ръководството на училището, във връзка с организирано тържество, в памет на баща й,  сподели важни моменти  и скъпи спомени от фамилния им живот. Подареният автопортрет на плевенския художник Христо Бояджиев беше поставен във фоайето на първия етаж на училището.

Националното състезание „Млади таланти в модата“

Бележка

Информация относно участието на училищния отбор от ПГОТ“Хр.Бояджиев“-Плевен в националното състезание „Млади таланти в модата“, проведено в гр.Гоце Делчев от 13.04.- 15.04.2022 г.

Състав ва училищния отбор:  Ученици от 12 клас, специалност „Конструиране и моделиране на облекло от текстил“:

  1. Анелия Радославова Илиева
  2. Венцислава Венцеславова Василева
  3. Виктория Венциславова Руменова

Ръководители на отбора:

  1. инж. Йонета Филипова – учител теоретично обучение
  2. Марияна Начева – учител практическо обучение

Класиране от Националната асоциация на училищата по мода“Росица Илиева“:

Присъдено II-ро място за категория 2: „Художествена скица“ на Анелия Илиева

Присъдено II-ро място за категория 1: „Модно ревю“ на Венцислава Василева

Присъдено II-ро място за категория 3: „Сръчни ръце“ на Виктория Руменов

ГРАМОТА ВТОРО МЯСТО МОДНО РЕВЮ

ГРАМОТА ВТОРО МЯСТО ХУДОЖЕСТВЕНА СКИЦА

 

Бележка

На 11 Март 2022 г. е ПГОТ „Христо Бояджиев“ гр. Плевен се проведе първи кръг на националното състезание „Млади таланти в модата“
Учениците от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ вложиха творчество и професионални умения в участието си в две категории : „Художествена скица“ на тема „Минало в бъдеще“ и „Сръчни ръце“ – практическа задача за изработване на външно пришити джобове от памучен плат и от сатен.
Предстои участие на класираните ученици в националния кръг на състезанието, ежегодно организирано от МОН в гр. Гоце Делчев.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРИКЛЮЧЕН РЕМОНТ   НА   ПГОТ“ХРИСТО БОЯДЖИЕВ“, ГР.ПЛЕВЕН

Уважаеми ученици, родители, колеги и гости на сайта на ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев“,

Информирам ви, че в края на месец декември 2021г. приключиха строително-монтажните работи по ремонта на сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен. Средствата за ремонта  бяха  отпуснати  с ПМС №262 от 29.07.2021г., след одобрение  за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 година. Реализирани бяха: подмяна на цялата училищна дограма, топлоизолация и ремонт на климатична и отоплителна инсталация на сградата.

       Училищният екип на ПГ по облекло и текстил “Христо Бояджиев, изказва своята благодарност на министъра  на образованието и науката – академик Николай Денков, и на целия екип на МОН за оказаното съдействие и осигурената финансова подкрепа за реализацията на ремонта на училищната сграда.

      Мотивиран и със самочувствие, училищният персонал прекрачва училищния праг, а учениците са удовлетворени от осигурената им благоприятна и безопасна за учебно-възпитателен процес образователна  среда.

С пожелание за светли бъднини и надежда за бъдещо развитие на Професионална гимназия по облекло и текстил-Плевен, пожелавам на целия екип на МОН здраве, ползотворни делници и професионални успехи в образователната сфера.

В навечерието на новогодишните празници пожелавам на всички  ученици, родители , колеги и гости на училищния ни сайт здраве, благоденствие, любов и топлина!

 

УСПЕШНА И ПЛОДОТВОРНА 2022 ГОДИНА!

 

ВАЖНО!  

 След приключилите  ремонтни дейности  на  сградата на ПГОТ“Хр.Бояджиев“,  от  04.01.2022 година,  учебният процес през учебната 2021-2022  година продължава  да  се провежда в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен /центъра/. 

 

Цветлина Тодорова,

Директор на ПГОТ“Хр.Бояджиев“, гр.Плевен

График за преминаване към ротационно обучение от 06 12 2021 до 10.12.2021

 

Г Р А Ф И К

За редуване на класовете от ПГОТ – Плевен за ОРЕС и присъствено обучение за периода от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

 

  1. В периода 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. включително:
  • ОРЕС – 9 а,б и 10 а,б класове
  • Присъствено обучение – 8 а, 11 а и 12 а класове.

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГОТ . Плевен

 

Бележка

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

РЕМОНТ НА ПГОТ“ХРИСТО БОЯЖИЕВ“, ГР.ПЛЕВЕН

 

В писмо с изх.№ 0602-671/04.08.2021г.  Министерство на образованието и науката ни уведоми, че Професионална гимназия по облекло и текстил“Христо Бояджиев“-гр.Плевен е одобрена за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2021 година  за подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на климатична и отоплителна инсталация на сградата на стойност 317 837 лв. с вкл.ДДС.

Средствата за ремонта са отпуснати с ПМС №262 от 29.07.2021г.

Период на извършване на СМР – септември-декември 2021година.

С цел опазване живота и здравето на учениците и училищния персонал и за създаване на здравословна, безопасна и благоприятна за учебни занятия среда, учебният процес през учебната 2021/2022година, за периода на ремонта,  ще се осъществява в друга учебна сграда в гр.Плевен – сградата на ОУ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Плевен.

 

ЦВЕТЛИНА ТОДОРОВА

Директор на ПГ по облекло и текстил“Христо Бояджиев“ гр.Плевен

Съобщение за откриване на учебна 2021-2022 година

Бележка

Съобщение за откриване на учебна 2021-2022 година

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ , УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ И ГОСТИ НА САЙТА НА ПГ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ -ГР. ПЛЕВЕН

    Уважаеми ученици, родители, колеги и гости на сайта на ПГОТ“Христо Бояджиев“,

     Уведомяваме ви, че откриването на новата 2021-2022 учебна година  на 15.09.2021г.,  ще започне в 09.00 часа в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“- Плевен .

     Във връзка с предстоящ ремонт на сградата  на гимназията, финансиран от Инвестиционната програма на МОН за 2021г., чрез отпуснати средства по ПМС №262 от 29.07.2021г., с цел опазване живота и здравето на ученици и училищен персонал, учебните занятия за всички ученици от 8-ми до 12-ти клас/вкл., за периода  16.09.-23.12.2021г., ще се провеждат в сградата на бившето училище ОУ“Н.Й.Вапцаров“- гр.Плевен, жк Сторгозия, ул.Мир 12.

      Предприетите мерки, от страна на училищното ръководство, по организацията на учебния процес през новата учебна 2021-2022 година, ще бъдат сведени до знанието на всички ученици  на ПГОТ и родители, от класните ръководители –  на 15.09.2021г.- първия учебен ден.

     Сградата на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ е предоставена безвъзмездно за образователни цели на ПГ по облекло и текстил, за периода на ремонта на училището – 16.09.-23.12.2021г., с РЕШЕНИЕ № 769 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ПЛЕВЕН.

     След приключване на ремонтните дейности на  сградата на ПГОТ“Хр.Бояджиев“, учебният процес през учебната 2021-2022 година отново ще се провежда в сградата на ПГОТ“Христо Бояджиев“, гр.Плевен. 

 

   Пожелавам на всички здрава, успешна и ползотворна учебна година!