Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон