Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон