ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2023

бюджет 2023 г.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон