ЗА НАС

ИСТОРИЯ

Началото е 1896г. Тогава Георги Друмев открива в Плевен крояческо училище. Целият човешки живот  е един стремеж за красота,защото както казва Павийон : „Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи. „Може би това е разбрал плевенският шивач Георги Друмев, отличен през 1892г. на Пловдивското изложение с бронзов медал. За награда през октомври същата година Плевенския съвет му гласува едногодишна стипендия, за да учи кроячество при професор Йосиф Цайтхоф в град Дрезден. Две години след това първото крояческо училище „Общество“ слага началото на професионалното шивашко обучение в нашия град.

През следващата 1897г. в града се открива женско домакинско училище съвместно с „Общество“.  През 1900г. като естествен продължител на крояческото училище се открива „Стопанско училище“. От 1906г. то преминава в професионален курс, който продължава и в Първа девическа гимназия.

През 1936г. Министерството на търговия, промишлеността и труда разрешава училището да стане практическо занаятчийско, а от 1945г. то преминава на държавна издръжка.

От учебната 1958/1959г. се именува Техникум по облекло „Лиляна Бърдарова“ с паралелки: Горно  дамско облекло, Мъжко облекло, Текстил и една паралелка Обществено хранене, като курса на обучение е 5 години.

От 1990г. се откриват нови специалности Моделиране, конструиране и технология на облеклото и Технология на облеклото, като и двете специалности са с интензивно изучаване на чужд език.

През 1998г. училището участва в проект „PFAFF в България“ съвместно с фирма „PFAFF“ – Германия, с което обогатява материално техническата си база с нови съвременни машини. Разкрива се нова специалност „Машини и съоръжения в леката промишленост“ – с профил в шевното производство.

През 2001 г. Техникума по облекло се обединява със СПТУ по текстил и се именува Професионална гимназия по облекло и текстил.

От месец октомври 2009г. училището има патрон Христо Бояджиев – бележит плевенски художник, един от създателите на грандиозната творба Панорама „Плевенска епопея“, най-голямата Панорама в Европа и до днес.

       От 2008г. се въвежда нова специалност: “ Фризьорство“, от 2014 специалност: „Организация и технология на фризьорските услуги“.

"Модата е тиранин, от който нищо не може да ни освободи" Павийон