ДЗИ

Г Р А Ф И К ЗДИППК

ДЗИ за обучаващи се преди 2022 година

ДЗИ за уч. 2021-2022 г.

НОВИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ 2021-2022 ГОДИНА

МОДЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МЕСЕЦ МАЙ 2022 ГОДИНА

Модел с дипломен проект

Модел с изпитни теми

Модел с писмен тест